Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „VZPOMÍNKY“

TEN PRVÝ TÝDEN …

 

Se zájmem čtu blog kolegyně Jany Krotilové, ve kterém popisuje prvé dny po nástupu do praxe, na své prvé škole. Obdivuji její upřímnost, vtipné postřehy a jistotu, s jakou si jako začínající učitelka před svými žáky i kolegy vede. Zalistoval jsem ve svých diářích a pročetl si prvé zážitky na prvém učitelském místě, během prvého pracovního týdne. Je to docela zajímavé srovnání…

  Celý příspěvek »


TO TENKRÁT V 68´…

Před několika dny jsme znovu vzpomínali událostí kolem 21. srpna 1968. I tenkrát se chod škol docela nezastavil a proběhl PŘÍPRAVNÝ TÝDEN k zahájení nového školního roku. Jaký měl průběh a co se v těch pohnutých dnech  na školách řešilo? Připomenu situaci na naší škole…

Celý příspěvek »


MŮJ PRVÝ PŘÍPRAVNÝ…

 

Před 45 lety jsem zažil svůj prvý „přípravný týden“ , na poměrně velké školy se 750 žáky, 20 km vzdálené od mého tehdy dočasného domova. Předvedl jsem se originálně, když jsem na zahajovací den „přípravného“  dojel na kole. Tenkrát to bylo ve sboru považováno za mírnou „úchylku“. Ale bylo mně něco přes 20 let, byl jsem plný energie a svůj příjezd jsem zdůvodnil udržováním prázninové fyzické kondice.  

Celý příspěvek »


MOJI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 V souvislosti se středeční stávkou, které se za školy účastnili převážně uklizečky a kuchařky, vzpomenu významu těchto profesí pro fungování školy. Jejich protest byl oprávněný a je dobře, že se k nim ze solidarity na některých školách přidali i učitelé. Nechápu pana ministra, že se tomu diví. Byl jsem účastníkem demonstrace učitelů před Úřadem vlády, kde s námi demonstrovali i provozní zaměstnanci, kterých se protest vlastně ani netýkal, protože šlo o požadavky učitelů. Ztráta desetiny finanční odměny, kterou vláda zaměstnancům od nového roku naordinovala, je vzhledem k výši platu těchto pracovníků poměrně krutým ortelem.

Celý příspěvek »


RODIČE MÝCH ŽÁKŮ

 

RODIČE MÝCH ŽÁKŮ

V záhlaví článku by mělo být:  MOJI RODIČE. Ale já tentokrát nechci vzpomínat na své vlastní rodiče, ale rodiče svých žáků. Když se hodnotí současný neutěšený stav vzdělanosti, opakuje se argument, že to je vina nedostatečnou péče rodičů dětí. Ne že by to nebyla částečně pravda. Ale je to skutečně jenom její část.

Celý příspěvek »


MOJI KOLEGOVÉ A KOLEGYNĚ

Jak pojmout ožehavé téma, abych se nedopustil křivdy? Odhaduji, že jsem za své pedagogické působení poznal několik stovek kolegyň a kolegů (pro zjednodušení budu dále psát jen o kolezích, ačkoliv vím, že mezi nimi bylo víc než 4/5 žen), jejíž práci jsem dobře poznal. Zcela jistě  v době kdy jsem jako ředitel školy měl možnost návštěvy přímo ve vyučování. To je samozřejmě moje výhoda, protože většina kolegů se o práci ostatních  dozvídá pouze přeneseně, od žáků, rodičů a nemá možnost posoudit jejich pedagogické schopnosti z přímého pozorování při jejich nejvlastnější činnosti. Proto jsem byl vždy jako učitel  o vyslovení soudu o komkoliv z učitelského sboru, velmi opatrný.

Celý příspěvek »


MOJI INSPEKTOŘI

Ve svých úvahách se k inspektorům často a rád  vracím. Možná proto, že jsem byl během své kariéry do  funkce několikrát lákán, ale pokaždé jsem odolal. Možná proto, že jeden z nich mi soukromně prozradil: Pokud máš kantořinu rád, tak mezi nás nechoď. Inspektor je pouze dobře placený úředník. Na škole není vítaný a každý při vstupu do školy kouká, až aby byl zase pryč. Celý příspěvek »


MOJI ŘEDITELÉ

Můj seriál návratů po učitelské dráze pokračuje vzpomínáním na ředitele. Velmi rychle budu hotov s těmi, které jsem kdysi poznal jako žák. Vlastně se mi vybavuje jenom ten první. Asi proto, že vypadal  jako tehdejší president Klement Gottvald. Já si proto jako prvňáček myslel, že ten pán na fotografii nad stolkem učitelky, na kterou jsem se ze třídy díval, je náš soudruh ředitel!

Celý příspěvek »


MOJI UČITELÉ

Je tomu dávno, co jsem navštěvoval školu jako žák a později student. Říká se, že ve stáří se člověku vracejí vzpomínky z mládí a vybavuje si podrobnosti z tohoto období svého života. Naopak to co dělal včera a před týdnem, si už nepamatuje. Mohu potvrdit, že tomu tak skutečně i v mém případě je. Vracím se často ve vzpomínkách do školních let a nejčastěji si vybavuji své učitele.

Celý příspěvek »


CO JE PSÁNO…

CO JE PSÁNO, …

… to je dáno. Uvědomil jsem si to při čtení příspěvku  Ondřeje Hausenblase v jeho blogu Ireneus: Jak je to s učebnicemi v českých školách?  Svým obsahem mi hovořil z duše. I já jsem jako začínající učitel při vyučování otrocky kopíroval školní učebnice. Už proto že jsem ty samé zažil a pamatoval ze školy jako žák. I z toho důvodu jsem je považoval za naprosto dokonalé a co v nich bylo psáno považoval  za jedině správné.

Celý příspěvek »